Waarvoor

 • Om Het Nieuwe Werken bij huis te faciliteren
 • Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen ivm een zorgvraag
 • Om extra gebruiksoppervlakte bij huis te genereren

Waarom

 • Om nieuwe vormen van bedrijfsvoering te optimaliseren
 • Voor positieve bedrijfseconomische resultaten
 • Voor keuzevrijheid in werklocatie, werkomgeving en werktijden
 • Om mantelzorg mogelijk te maken
 • Om woningen generatiebestendig te maken door extra ruimte op de begane grond
 • Voor het terugdringen van CO2 uitstoot
 • Voor extra gebruiksoppervlakte

Hoe zit het in elkaar

 • Modulair, Flexibel en Duurzaam

Waarvoor willen we Het Nieuwe Werken faciliteren bij huis

 • Hubbels zijn volwaardige werkplekken die zowel tijdelijk als permanent ingezet kunnen worden.
 • Hubbels functioneren als een eigen kantoor, dicht bij huis, met de gewenste afstand om goed geconcentreerd te kunnen werken.
 • In de afstandslijn, binnen Het Nieuwe Werken, van huis naar werk is de Hubbel het dichtst bij huis. De beslismomenten om naar eigen inzicht werkzaamheden uit te voeren is hierdoor zeer laagdrempelig.
 • Het zijn representatieve en innovatieve werkplekken die volledig aan het bedrijfsprofiel en beleid in grootte, esthetiek en functionaliteit kunnen worden aangepast.
 • Hubbels zijn werkplekken die zowel aan de ARBO als aan het bouwbesluit voldoen.
 • Hubbels kunnen eenvoudig in een paar dagen worden verplaatst naar een andere locatie. Ze kunnen in zijn geheel of in onderdelen worden doorverkocht.

Waarvoor kiezen voor een Hubbel, bij een wens voor meer gebruiksoppervlakte bij huis.

 • Hubbels zijn volwaardige gebruiksruimtes die naar eigen inzicht en mogelijkheden in grootte, esthetiek en functionaliteit zijn in te richtten.
 • De opbouwtijd van een Hubbel is afhankelijk van de grootte en complexiteit in 1 of een paar dagen te realiseren.
 • Hubbels zijn in bijna alle gevallen vergunningsvrij te plaatsen.
 • Hubbels kunnen gaan behoren tot het vastgoed maar kunnen ook juist als tijdelijk bouwwerk worden ingezet.
 • Hubbels kunnen worden meeverhuist naar een andere locatie of worden doorverkocht in elementen of als volledige bouwwerken.
 • Representatief, innovatief bouwwerk welke energie neutraal kan functioneren en zelfs energie kan leveren aan een woning.
 • Hubbels zijn eenvoudig aan te passen in grootte en functie.

Waarom optimaliseren we nieuwe vormen van bedrijfsvoering

 • Hubbels zijn de vrije ruimte om een laptop, tablet of telefoon heen. Het zijn de geconditioneerde kubieke meters van een bedrijf op afstand om werknemers effectief met hun tijd om te laten gaan en daardoor efficiënt te kunnen functioneren.
 • Hubbels zijn de nieuwe kantoorgebouwen. Geen kubieke meters meer op 1 locatie aan de snelweg maar kubieke meters die samen 1 of meerdere kantoren vormen.
 • Bedrijven kunnen door toepassing van Hubbels vastgoed afstoten en op nieuwe vormen van kantoorconcepten inspelen.

Waarom zorgen we voor positieve bedrijfseconomische resultaten

 • Aanschafskosten versus, afstoten van vastgoed, gebruiksduur en inzetbaarheid renderen na … jaar.
 • Hubbels kunnen energie neutraal opereren. Alle elementen blijven in de circulaire economie waardoor de Hubbel zeer duurzaam is. Door aanwezigheid te flexibiliseren kunnen files worden vermeden en wordt er bijgedragen aan het reduceren van CO2 uitstoot. Bedrijven verkrijgen hierdoor ook een verhoogd duurzaam label en zal positief meewerken op het vlak van het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
 • Zelfregulering van de werktijden geeft werknemers de kans om tijd zo optimaal mogelijk te benutten. Het weer, NS, stakingen en andere verstoringen zijn problemen van het verleden.

Waarom genereren we keuzevrijheid in werklocatie, werkomgeving en werktijden

 • Met een Hubbel in je tuin kun je de afweging maken om thuis te werken of naar een bedrijfslocatie te gaan en zo efficiënt als mogelijk de tijd in te delen. Werknemers hebben zo de vrijheid om eigen drukke schema’s aan te passen aan de werkzaamheden die moeten worden verricht.
 • De werkomgeving kan in de Hubbel naar eigen inzicht en voorkeuren worden ingericht. Een prettige werkomgeving is de basis van gezond en goed kunnen werken. Hubbels leggen hiervoor de basis om dit te realiseren.

Waarom dringen we de CO2 uitstoot terug

 • Hubbelbezitters hebben de keus om thuis te werken op aangepaste tijden. Hierdoor kunnen zij files omzeilen en op aangepaste tijden reizen.
 • De kantoor/bedrijfsoppervlakte die afgestoten kan worden is een reductie op de energielast terwijl de Hubbel in een tuin energieneutraal kan functioneren en zelfs energie op kan gaan leveren voor het huis.

Waarom extra gebruiksoppervlakte

 • Om te verblijven en te genieten van de extra toegevoegde vierkante meters.

Hoezo is een Hubbel modulair, flexibel en duurzaam

 • Hubbels zijn opgebouwd uit nauwkeurig ontworpen geprefabriceerde elementen die samen een Hubbel vormen. Deze zijn modulair ontworpen zodat elke gewenste grootte, op deze modulaire maat, gerealiseerd kan worden.
 • Alle elementen passen als een bouwpakket in elkaar en zijn afhankelijk van de grootte en complexiteit binnen 1 of een paar dagen in elkaar te zetten tot volledige bouwwerken die voldoen aan het bouwbesluit.
 • De elementen worden als pakket aangeleverd en kunnen volgens ARBO normeringen met twee mensen worden verwerkt tot een Hubbel.
 • Een Hubbel kan ten alle tijden worden uitgebreid met een terras of modulair worden vergroot.
 • Uitbreiding van verschillende interieurpanelen zoals elektrapanelen, verwarmingspanelen, meterkastpanelen, akoestisch vilt zijn eenvoudig bij te bestellen.
 • Domotica- functionaliteit, zonnepanelen, screens en verschillende Alcoa raam- en deurmogelijkheden worden in overleg toegepast.
 • Door een keuze te maken uit de vele verschillende exterieurpanelen krijgt de Hubbel zijn uitstraling naar zijn omgeving.
 • De Hubbel is aan de buitenzijde van geanodiseerd gepoedercoat zwart aluminium en de binnenzijde van gepoedercoat wit staal. Dit maakt de Hubbel plaatsbaar in elke situatie.
 • Door gebruik te maken van super sterke magneten worden alle interieurelementen aan de binnenzijde bevestigd.
 • Alle elementen worden na gebruik teruggekocht, opgeslagen of doorverkocht zodat deze worden hergebruikt. Zo blijven alle elementen in de circulaire economie.
 • Alle elementen worden voorzien van een QR code zodat de geschiedenis van de elementen in beeld kan worden gebracht.
 • Doelstelling is om de Hubbel autarkisch te kunnen laten functioneren en zelfs energie te laten genereren.